You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

JKG Tower at Jalan Raja Laut, مالزی

اطلاعات پروژه

موقعیت: Kuala Lumpur, مالزی

برج بلند مرتبه  JKG متشکل از 32 طبقه اداری و 13 طبقه پارکینگ.

الزامات

 • رعایت بالاترین میزان استانداردهای ایمنی.
 • برنامه زمان بندی فشرده اجرا جهت اجرای 3 طبقه در هر ماه.
 • محدودیت های بودجه عمرانی.
 • ارتفاع مختلف طبقات از 4.30 تا 6.00 متر.
 • ضخامت های گوناگون سقف ها تا 1 متر.

مشتری

/master/projects/jkg-tower-at-jalan-raja-laut

خواسته های مشتری

 • افزایش ایمنی و بهره وری به واسطه آموزش های مربوط به ایمنی کار توسط تیم  PERI
 • راحتی و امنیت کامل کاربران بواسطه گاردریل ها و پانل محافظ باد.
 • بکارگیری بالارونده خودکار سیار جهت پشتیبانی پانل ها و کاهش میزان استفاده از تاورکرین.
 • مراحل اجرایی و ساخت و ساز سریع (هر ماه 3 طبقه).
JKG Tower: Kim Fook Wong, Construction Manager
Kim Fook Wong
مدیر ساخت و ساز

بواسطه همکاری با مهندسین PERI ما توانستیم به راهکاری موثر و کارآمد جهت اجرای این پروژه خاص دست یابیم. به لطف بکارگیری سیستم های PERI  ما به چرخه ساخت و ساز سرعت بخشیدیم.

پانل های حفاظتی سیستم RCS P ایمنی محیط کار را تا حد چشمگیری افزایش داده و پشتیبانی های ارائه شده توسط تیم PERI جهت سازماندهی و آموزش ایمنی به نیروهای کار باعث افزایش امنیت کاربران و در نتیجه بالارفتن میزان بازدهی آنها شد.

راهکار ارائه شده توسط PERI

 • ارائه مجموعه ای کامل متشکل از سیستم های مورد نیاز، خدمات طراحی و پشتیبانی سوپروایزرها در کارگاه.
 • ارائه آموزش های مربوط به ایمنی کار در محل کارگاه به کارگران.
 • اجرای سریع و مقرون به صرفه دیوارها با استفاده از پشت بندهای سیستم قالب دیوار  VARIO GT24 به انضمام براکت های بالارونده CB240
 • بالاترین میزان وفق پذیری با نیازها و الزامات خاص پروژه با استفاده از سیستم بالارونده ریلی.
 • پانل های حفاظتی بالارونده RCS P که به عنوان محافظی در برابر سقوط در ارتفاعات بالا به کار گرفته شدند.
 • وفق پذیری آسان و مطابقت با ارتفاعات گوناگون طبقات از 4.30 الی 6 متر با استفاده از میزهای سقفی  PD8