You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Mélia, La Défense, فرانسه

اطلاعات پروژه

موقعیت: Paris, فرانسه

ساخت هتلی با 20 طبقه بر سطح زمین و 5  طبقه زیر زمین.

ارتفاع کلی: 87 متر

زمان ساخت: ژانویه 2013 تا پایان 2014

معمار: Claude Vasconi

الزامات

 • قالب بالارونده خودکار وفق پذیر با کلیه هندسه ها و مناسب جهت میزان بارهای گوناگون.
 • ارائه خدمات مونتاژ جهت قالب های پیش ساخته.
 • وفق پذیری سیستم ها با قالب های فلزی که توسط پیمانکار ارائه می شود.
 • پانل های بالارونده حفاظتی جانبی جهت ایجاد فضاهای محصور و امن.
 • پلت فرم های فرود جهت حمل و انتقال مواد مصرفی و ابزار.

مشتری

Bateg / CBC, Velizy - Villacoublay, France

خواسته های مشتری

 • عدم نیاز به استفاده از تاورکرین.
 • مونتاژ ساده جان پناه های پیش ساخته به انضمام فضایی محصورتوسط پانل های حفاظتی.
 • بالاترین میزان ایمنی برای کارکنان کارگاه و همچنین حفظ ایمنی محیط پیرامون محوطه ساخت و ساز.
Hotel Mélia, Paris: Jean-Francois Delmas, Senior Construction Manager
Jean-Francois Delmas
مدیر ارشد ساخت و ساز

ساخت هتل  Melia به خودی خود چالش فنی و تخصصی در زمینه ساخت و ساز محسوب می شد و این در حالی بود که حفظ ایمنی محیط اطراف کارگاه محدودیت ها و الزامات زیادی را به تیم سازنده تحمیل می کرد. راهکارهای بالارونده PERI بر پایه سیستم بالارونده  RCS در عین برآورده کردن کلیه الزامات، ایمنی کامل را نیز فراهم کرد.

راهکار ارائه شده توسط PERI

 • راهکار اختصاصی جهت این پروژه با استفاده از اقلام سیستم RCS
 • راه حل خاص پروژه با قطعات و اقلام سیستم RCS
 • 4 نوع پانل حفاظتی به انضمام کفشک های سقفی مخصوص و یا قطعه FTF به عنوان پشتیبان جهت مونتاژ جان پناه های پیش ساخته.