You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

فرودگاه BBI ، آلمان

اطلاعات پروژه

موقعیت: Berlin, آلمان

مساحت : 970 هکتار

 

الزامات

  • ساخت و تکمیل کلیه بخش های بتنی تنها طی 12 ماه.
  • تدارک و تحویل حجم بسیار بالای سیستم های داربست و قالب در مدتی بسیار کوتاه.
  • بنا به محاسبات استاتیکی ، سقف ها و تیرهای اصلی و فرعی می بایست همزمان بتن ریزی شوند.

مشتری

BAM Deutschland AG, Stuttgart

خواسته های مشتری

  • برنامه زمان بندی بسیار فشرده به صورتی که 8000 متر مربع سقف درهر هفته بتن ریزی شده و تحویل گردد.
  • حضور مدیر پروژه PERI در محل کارگاه جهت همکاری با مدیران این پروژه جهت استفاده بهینه از سیستم ها و اقلام که منجر به صرفه جویی در زمان و هزینه ها گردد.
Jürgen Feierle, Project Manager
Jürgen Feierle
مدیر پروژه

با استفاده از میزهای سقفی از پیش مونتاژ شده PERI ما موفق شدیم طبق یک برنامه فشرده زمانی 8000 متر مربع سقف را به انضمام کلیه تیرها در هر هفته اجرا کنیم.

با استفاده از سیستم SKYDECK ما  توانستیم بدون وقفه حتی در بدترین شرایط آب و هوایی کار کرده و میزان نیاز به استفاده از جرثقیل را به حداقل ممکن برسانیم. تیم پشتیبان PERI در تمام مراحل ما را از نظر فنی پشتیبانی کرده و کلیه اقلام مورد نیاز را در کمتر از 2  روز در اختیار ما قرار دادند.

راهکار ارائه شده توسط PERI

  • تحویل حجم بسیار بالای سیستم ها با توجه به الویت بندی مراحل اجرایی در کارگاه.
  • ارائه کلیه سیستم های داربست و قالب جهت اجرای فونداسیون، ستون ها، سقف و تیرها.
  • مونتاژ و تحویل 2700 میز سقفی پیش ساخته در محل کارگاه و در سریع ترین زمان ممکن.
  • حضور یک مدیر فنی در کارگاه پروژه جهت نظارت بر استفاده بهینه ار کلیه اقلام و ادوات.