You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

 
ارائه خدمات PERI در سراسر جهان
 
بکارگیری قالب و داربست های PERI در پروژه های سراسر جهان

پروژه های اجرا شده

امروزه اجرا و ساخت سازه های بلند با طرح و هندسه پیچیده و یا بناهایی با معماری خاص به لطف به کارگیری تکنولوژی های مدرن ساخت و ساز امکان پذیر شده است،

PERI با بکارگیری این تکنولوژی های مدرن و به روز در زمینه قالب و داربست بندی سازه هایی منحصر به فرد و چالش  برانگیز را در سراسر جهان اجرا کرده است.