You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

فریم SB

بررسی اجمالی

این سیستم زمانی مورد استفاه قرار می گیرد که بتن ریزی به صورت یکطرفه و با حداکثر ارتفاع بتن ریزی تا  8/75 متر باشد.علاوه بر این حداکثر میزان تحمل فشار بتن در این سیستم تضمین می شود. فریم ها منحصرا با استفاده از اتصالات ساده به سرعت به یکدیگر متصل می گردند. این سیستم به عنوان تکیه گاه سازه بتنی مورد استفاده قرار گرفته و جابجائی یکپارچه بدون جدا شدن قالب نیز در این سیستم به راحتی امکان پذیر می باشد.

کارایی گسترده و متنوع
فریم SB قابل استفاده با تمام قالب های دیوار PERI می باشد و همچنین به عنوان تکیه گاهی مناسب برای سازه های بتنی و براکت های سنگین افقی می باشد.

نصب سریع و ساده، بدون اتصالات پیچیده و اضافی
تمام قطعات و اتصالات مورد نیاز بر روی مهاربند تعبیه شده است.

جابجایی آسان
جابجایی به صورت یکپارچه و بدون نیاز به جدا شدن قالب در این سیستم به راحتی امکان پذیر است.