You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

سیستم قالب سقف و تیر MULTIFLEX

بررسی اجمالی

سیستم قالب بندی سقف با انعطاف پذیری بالا به انضمام پشت بندهای خاص که با استفاده از این سیستم بتن ریزی هر مقطعی و در ارتفاعات و ضخامتهای گوناگون امکان پذیر است. با انتخاب پشت بندهای GT24 یا VT20 در این سیستم دهانه های عریض قابل طراحی بوده و این امر موجب کاهش تعداد قطعات و در نتیجه کاهش قیمت می گردد. با بکارگیری از پشت بند های فوق به همراه جک های آلومینیومی MULTIPROP امکان دستیابی به ظرفیت تحمل بار بسیار بالا جهت اجرای سقف های ضخیم فراهم می گردد.سیستم قالب بندی سقف با انعطاف پذیری بالا به انضمام پشت بندهای خاص که با استفاده از سیستم بتن ریزی هر مقطعی و در ارتفاعات و ضخامتهای گوناگون امکان پذیر است. با انتخاب پشت بندهای GT24 یا VT20 در این سیستم دهانه های عریض قابل طراحی بوده و این امر موجب کاهش تعداد قطعات و در نتیجه کاهش قیمت می گردد. با بکارگیری از پشت بند های فوق به همراه جک های آلومینیومی MULTIPROP امکان دستیابی به ظرفیت تحمل بار بسیار زیاد جهت اجرای سقف های ضخیم فراهم می گردد.

مقرون به صرفه
با توجه به امکان استفاده از تیرهای GT24 که ظرفیت تحمل بار بسیار زیادی دارند می توان فواصل را افزایش داد که نتیجه این امر کاهش تعداد تیرها و مقرون به صرفه بودن استفاده از این سیستم می باشد.

مناسب جهت اجرای سقف هایی با ضخامت کم
میزان مصالح مورد نیاز به فراخور سقف بهینه می شوند و این بدان معناست که جهت اجرای سقف های نازک، پشت بند مورد نیاز است. پشت بندهای VT20 با کیفیت بسیار بالا، اقتصادی ترین راه حل جهت پشتیبانی ازسقف های با ضخامت کم می باشند.

امکان بتن ریزی سریع و آسان سازه ها با پلان نامنظم
 با توجه به سبک بودن پشت بندها و انعطاف پذیری سیستم، سرعت کفراژو دکفراژ افزایش یافته و سرعت اجرای عملیات بتن ریزی در ساختمان هایی که به لحاظ سازه های دارای نامنظمی در پلان می باشند، افزایش می یابد.


اطلاعات فنی

  • سهولت در برنامه ریزی کارگاه ساختمانی و میزان مصالح مورد نیاز، به دلیل استفاده از تیرهای اصلی و فرعی یکسان.
  • رویه قالب ها می توانند با توجه به نیاز و خواسته مشتری انتخاب شوند.
  • بالاترین میزان وفق پذیری به دلیل تلسکوپی بودن  پشت بند MULTIFLEX
  • افزایش میزان تحمل نیروی فشار با بکارگیری جک های آلومینیومی MULTIPROP به همراه تیرهای GT24
  • گزینه ای مناسب جهت اجرای سقف های کنسولی در ارتفاعات بالا.
  • امکان اجرای سقف با ضخامت های گوناگون.
  • امکان انتخاب نوع پشت بند با توجه به پارامترهای گوناگونی مانند ضخامت سقف، میزان بار و...

Download