You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

سیستم قالب ستون TRIO

بررسی اجمالی

با استفاده از این سیستم بتن ریزی مقاطع مربع یا مستطیل با ابعاد 20×20 سانتی متر الی 75×75 سانتی متر و با گام های 5 سانتی متری میسر میباشد. پنل های فلزی با رویه Plywood به ضخامت 18 میلی متر با عرض 90 سانتی متر و در سه ارتفاع استاندارد ارائه میشوند که سطح نهائی مناسبی ایجاد کرده و قادر به تحمل فشار بتن تا KN/m²100 نیز میباشد.

حداقل تعداد اتصالات،حداکثر سرعت اجرایی
کاهش تعداد اتصالات در این سیستم علاوه بر آسان کردن مراحل قالب بندی، افزایش حداکثر سرعت را موجب می شود.

سهولت اجرا و تسریع عملیات
بابکارگیری فقط یک قطعه BFD در این سیستم علاوه بر آسان کردن مراحل قالب بندی، افزایش حداکثر سرعت را موجب می شود.

امکان بکارگیری فیلر های خاص
تعداد کم المان های استاندارد و امکان بکارگیری فیلر های فلزی و فیلر چوبی (Timber) در این سیستم از دیگر مزایای آن می باشد.


اطلاعات فنی

  • قالبی انعطاف پذیر جهت اجرای سریع عملیات ساخت و ساز.
  • ارتفاع پانل ها تا 3/30 متر (در 24اندازه استاندارد).
  • حداکثر فشار مجاز بتن تازه: تا 100 KN/m².
  • قابل استفاده با میان بولت های DW15 و DW20.
  • قابلیت بکارگیری فقط یک قطعه اتصال BFD در اتصال پنل ها و قابلیت بکارگیری فیلرهای خاص(Timber).
  • تمیزکاری ساده و سریع بواسطه وجود فریم های روکش شده.
  • سهولت در مونتاژ و دمونتاژ با بکارگیری فقط یک چکش.