You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

سیستم بالارونده SCS

بررسی اجمالی

این سیستم بالارونده عمدتا جهت اجرای دیوارهای یکطرفه به کار می رود مانند: سدها، دیوارهایی با ارتفاع زیاد و شکستگی و زوایای مختلف، پارکینگ های زیر زمینی، برج های خنک کننده، تونل ها و ...

سیستم SCS را می توان به صورت نواری در کنار یکدیگر با ارتفاع بتن ریزی زیاد ( با توجه به استانداردهای تعریف شده) اجرا نمود. براکت های این سیستم را می توان جهت ساخت و فرم دهی به دیوارهای انکر گذاری شده به کار بست. 

واحد های بزرگ قابل حمل با جرثقیل

حمل آسان و سریع به واسطه گسترده بودن واحد ها و موقعیت مناسب انکرهای کار گذاشته شده.

دفعات زیاد استفاده

امکان استفاده از قالب و متعلقات به دفعات زیاد جهت سیکل های بعدی کاری.

فراهم بودن فضاهای کاری افقی با ایمنی کامل

ایجاد فضاهای کاری لازم بواسطه پلت فرم های قابل تنظیم  که براحتی با بخش های مختلف سازه وفق پیدا می کنند.

مقرون به صرفه

حداقل تعداد متعلقات و ادوات مورد نیاز، استفاده بهینه از اقلام مصرفی، نیاز به حداقل امکانات حمل و جابجایی.


اطلاعات فنی

  • واحد های بزرگ قابل حمل با جرثقیل به انضمام سکو ها و تیرهای سیستم قالب دیوار VARIO GT24 
  • سیستمی مناسب جهت بتن ریزی در ارتفاع 3.00 متر (در وضعیت عمودی) و یا ارتفاع 2.50 متر ( در حالت شیب دار).
  • امکان بکارگیری سکوهای پایانی  بیشتر در صورت نیاز.
  • سکوهای کار مجزا و وفق پذیر قابل استفاده در شیب( سکوهای بتن ریزی و سکوهای پایانی می توانند نزدیک به 15 درجه تا 30 درجه شیب دار و مایل شوند).
  • پشت بندها، اسپیدلها و ناودانی ها در اولین مرحله بتن ریزی توسط المانهای مورب بر روی زمین فیکس می شوند.