You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

سیستم داربست مدولار PERI UP Rosett

بررسی اجمالی

PERI UP Rosett  گزینه ای مقرون به صرفه جهت استفاده در بناهایی با پیچیدگی های خاص و هندسه نامنظم(مانند بناهایی که دارای پنجره ها و بالکن های پیش آمده هستند) می باشد.اتصالات این سیستم کلیه استانداردهای لازم جهت مونتاژ امن و آسان را دارا بوده و زیر پایی فلزی آن دارای ظرفیت بالای تحمل بار هستند.

سیستمی کاملا وفق پذیر، دارای اجزایی با ابعاد مشخص و استاندارد که در آن امکان تطبیق کمرکش ها با داربست های مدولار را فراهم می کند. ساختار این سیستم امکان حمل و بلند کردن واحدها را به صورت یکپارچه جهت دست یافتن به ارتفاع مناسب و هم تراز کردن فراهم می کند.PERI UP Rosett دارای استاندارد EN 12810 و EN 12811 اروپا و استانداردهای ایمنی DIN می باشد. ( به عنوان داربست ایمنی و محافظ سقفی برای کلیه ارتفاعات تا بازه < 2 متر)

 • PERI UP Rosett 72

عرض سیستم 72 سانتی متر

عرض زیر پایی   64 سانتی متر

کلاس تحمل بار  1 تا 4  

 • PERI UP Rosett 104

عرض سیستم 104 سانتی متر  

عرض زیر پایی 96 سانتی متر  

کلاس تحمل بار 1 تا 6   

کاربری متنوع و نامحدود   

امکان اعمال تغییرات مختلف براساس متغیرهای ارتفاع، عرض و طول.

مونتاژ بسیار سریع و آسان   

مونتاژ سریع و آسان بواسطه اتصالات قفل شونده خودکار.   

ایمن و قابل اطمینان    

بواسطه اتصالات مقاوم درهم چفت شونده، امکان بلند کردن و جابجایی داربست به صورت واحد های یکپارچه فراهم می باشد.


اطلاعات فنی

 • داربست کار متشکل از قطعات سیستم داربست مدولار Rosrtt  که در دو عرض 104 و 72 سانتی متر وتا ارتفاع استاندارد 24 متر موجود می باشد.
 • مونتاژ شده با گاردریل های از پیش تعبیه شده، اتصالات UPW و مهاربند های افقی از پیش نصب شده.
 • اتصالات مستحکم و در هم چفت شده مقاوم در برابر بلند کردن و جابجایی داربست
 • اتصالات قفل شونده خودکار که بلافاصله پس از مونتاژ امنیت کامل جهت کار را فراهم میکنند.
 • روزت های مستطیل شکل  که دچار لغزش و غلطیدن نمی شوند.

 

کلاس های بار/ طول زیر پایی 

 • عرض زیرپایی  72 سانتی متر: کلاس تحمل بار 1 تا 4  
 •  عرض زیرپایی 104 سانتی متر : کلاس تحمل بار 1 تا 6
 • زیر پایی فلزی32 *250 سانتی متر < کلاس تحمل بار 6
 • زیر پایی فلزی32 *300 سانتی متر < کلاس تحمل بار 5   

 وزن تک تک اجزا

 •  طول استاندارد 2 متر : 10 کیلوگرم
 • مهاربند به طول 3 متر:8.7 کیلوگرم
 •  زیر پایی فلزی 32*250 سانتی متر: 17 کیلوگرم
 • زیر پایی فلزی32*300 سانتی متر : 19.9 کیلوگرم
 • مونتاژ با گاردریل ها: استاندارد + گاردریل ها: 13.1 کیلوگرم

 ویزگی و امکانات مربوط به اتصالات   

 •  شبکه متریک با امکان گسترش در گامهای 25 سانتی متری.
 • وزنه سربی 3 متری: 8.7 کیلوگرم.
 •  اتصالات در فواصل50 سانتی متری از یکدیگر.
 • عرشه فولادی 32 در 300 سانتی متری: 19.9 کیلوگرم.
 •  12 نوع اتصال و مهارافقی و مورب.

وزن هر متر مربع سیستم

 • R72: 14,0 – 16,0 kg/m²
 • R104: 17,5 – 19,0 kg/m²

خدمات پیشنهادی

 • امکان اجاره دادن داربست ها.
 • آموزش توسط سوپروایزر.
 • پشتیبانی فنی پروژه.  

 

زمان مورد نیاز مونتاژ و دمونتاژ

 • مونتاژR72: 8-11 متر مربع (1 فرد بر ساعت)
 • دمونتاژR72: 12-17 متر مربع (1 فرد بر ساعت)