You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

پله کان PERI UP Flex 75

بررسی اجمالی

پله کان دسترسی سبک از جنس آلومینیوم با عرض 75 سانتی متر که ترکیبی از المانهای افقی و دیگر قطعات سیستم داربست مدولار PERI UP می باشد. این برج پله کانی با 4 ستون و متشکل از واحد های پله کانی در جهات گوناگون و یا واحد های پله کانی که همه در یک جهت اند می باشد که تا ارتفاع 100 متر قابل استفاده است.

انعطاف پذیری بالا در مونتاژ   

بواسطه ابعاد متریک 25 سانی متری المانها ، واحد ها را می توان به سهولت در کمترین فضای موجود نصب کرد.

وفق پذیری با کلیه فضاها 

امکان دسترسی به بازشوهای محدود و فضاهای تنگ و باریک توسط براکت ها و پلکان های کوچک(بدون در نظر گرفتن ارتفاع طبقات)

نصب سریع

نصب سریع با استفاده از حداقل تعداد المانهای افقی و مهارها.


اطلاعات فنی

  • مونتاژ سریع واحد های متصل شده به هم با عرض 75 سانتی متر( عرض صفحه پله 67 سانتی متر)
  • قابل استفاده به عنوان پله هایی با تغییر جهت و چرخش و یا پله های مستقیم با ارتفاع مونتاژ برای هر کدام از واحدها 2 تا 6 متر( قابل مونتاژ و تلفیق تا ارتفاع 100 متر با توجه به نیازهای اختصاصی هر پروژه
  • میزان بار مجاز: 2.00 kN/m2.
  • پله هایی با امکان تغییر جهت در مسیرهای مختلف به انضمام گاردریل های مرکزی که در کنار هم نصب می شوند.
  • وفق پذیری کامل جهت دستیابی به دهانه ها و بازشوهای محدود با استفاده از براکت های جانبی نصب شده.