You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

خدمات تکمیلی

بررسی اجمالی

جهت اجرای پروژه های عظیم با حساسیت بالا و یا سازه های چالش برانگیز، مدیران فنی و مدیران پروژه PERI با حضور خود در کارگاه پروژه  و بهره گیری از دانش فنی روز دنیا، مرحله به مرحله مشاوره های لازم را در اختیار کارکنان و مدیران کارگاه قرار می دهند که این امر به منزله سرعت بالا، ایمنی کامل، بهبود چرخه کار، استفاده بهینه از مواد و اقلام مصرفی و در نتیجه کاهش هزینه هاست.


خدمات و پشتیبانی مضاعف

 

  • آنالیز و تجزیه تحلیلی دقیق و شفاف هزینه ها.
  • ارائه اطلاعات دقیق از مراحل مونتاژ و بتن ریزی به انضمام گزارش های مشروح از کلیه مراحل اجرایی در کارگاه.
  • همکاری نزدیک مدیر پروژه، طراحان نقشه و سوپروایزرها با یکدیگر جهت نظارت بر کلیه مراحل از طراحی اولیه تا بتن ریزی و پایان کار.