You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

خدمات فنی

بررسی اجمالی

ارائه کلیه سیستم های قالب و سیستم های داربست مورد نیاز یک پروژه توسط شرکت PERI

مهندسین PERI با طراحی و محاسبات دقیق، راهکارهای بهینه و مقرون به صرفه برای استفاده از قالب بتن و داربست در پروژه ها را ارائه می دهند. طرح های دقیق و واضح و همچنین لیست قطعات و شرح اقلام ، طی شدن مراحل اولیه کار و آماده سازی را به شکلی سریع و ساده امکان پذیر کرده و همچنین برآورد درستی از هزینه های پیش رو ارائه میدهند.

ارائه بهترین راهکارها

طراحی سفارشی قالب، داربست و برنامه ریزی بر اساس نیازها و شرایط کارگاهی هر پروژه به همراه ارائه لیست کاملی از قطعات.

پشتیبانی مستمر و همه جانبه   

حضور مستقیم متخصصان PERI در محل کارگاه و پشتیبانی مستمر پروژه در صورت نیاز.

طراحی دقیق و قابل اعتماد   

محاسبات استاتیک مطابق با کلیه استانداردها و طراحی بر اساس آیین نامه ها و مقررات مربوطه.


مدل سازی سه بعدی

مدل سازی قابل تجسم و قابل درک از سازه هایی با هندسه بسیار پیچیده و چالش بر انگیز

تصاویر واقعی از سیستم ها و پروژه ها ی اجرا شده و طراحی های سه بعدی که فرآیند درک مراحل اجرا را آسان تر کرده و بخش های مختلف پروژه را به صورتی شفاف توضیح می دهند. با استفاده از تکنیک های شبیه سازی واز طریق مدلسازی پروسه کاری و اجرایی و همچنین برنامه جامع زمان بندی اجرایی مربوط به هر پروژه ارائه داده می شود که این امر منجر به استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و همچنین نظارت کامل بر مراحل کاری در کارگاه میشود.

بهبود روند ساخت و ساز

شبیه سازی روند اجرایی قبل از شروع پروژه.

مراحل کاری موثر و بدون اتلاف انرژی و هزینه

مراحل کاری بهینه شده بواسطه اطلاعات مبنی بر طراحی دقیق و مدل سازی.

مراحل کاری متوالی و هماهنگ

مراحل کاری متوالی و هماهنگ از مرحله طراحی با  CAD تا مراحل مونتاژ. 

برآورد  دقیق و شفاف هزینه ها 

برآورد هزینه ها به صورتی دقیق و شفاف با استفاده از راهکارهای فنی و نرم افزار محاسباتی.


خدمات مهندسی

برنامه ریزی و مشاوره اختصاصی  

  • برنامه ریزی و محاسبات اختصاصی برای هر پروژه.
  • برنامه ریزی جهت پیاده سازی و محاسبات مربوط به ثبات و ایستایی داربست ها .
  • محاسبات استاتیک دقیق و قابل اطمینان بر اساس استانداردهای موجود.
  • برآورد دقیق متریال مورد نیاز.

مونتاژ قالب

مونتاژ سفارشی پانل ها با استفاده از المان های پیش ساخته

 PERI پلای وود های قابل سایز کردن و همچنین انواع مختلف قالب های خاص و سفارشی را تولید می کند (از فرم های ساده تا قالب هایی با اشکال خاص و تنها برای یک بار استفاده).

تمام محصولات سفارشی با کیفیت مورد نیاز مناسب و با توجه به تعداد دفعات مصرف طراحی و ساخته می شوند.

انطباق کامل قطعات مونتاژ شده

سازگاری و وفق پذیری کامل سیتم ها با یکدیگر و همچنین با فرم هندسی سازه.

بالاترین کیفیت

ارائه بهترین خدمات در زمینه ساخت اقلام پیش ساخته بواسطه بهره گیری از تخصص مهندسین کارآزموده و آموزش دیده و پرسنل با تجربه.

مونتاژ و تحویل به موقع

تحویل سریع و به موقع با توجه به مراحل زمانبندی ساخت و ساز.