You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI شریکی متعهد در راه رسیدن به موفقیت در سازندگی

بزرگترین هدف ما کسب رضایت مشتریان است.

ما با ارائه با کیفیت ترین محصولات و بهترین خدمات مشتریان خود را در رقابت های سخت و چاش برانگیز در بازار پر رقابت ساخت و ساز پشتیبانی می کنیم. معیار سنجش میزان موفقیت ما، رضایت مشتریان است. این نوع دیدگاه و این هدف باعث شده است ما به عنوان پیشگام این صنعت در جهان شناخته شویم. ما همواره در تلاش هستیم که بهترین راهکارها را چه از لحاظ دانش فنی و تکنولوژی های مدرن و چه از لحاظ خدمات کامل و متعهدانه ، به مشتریان خود ارائه دهیم. 

شرکت خانوادگی و بین المللی

ما شرکتی خانوادگی پایبند به ارزش های حرفه ای و اصالت دیرپای خود هستیم که در راستای حفظ این ارزش ها هیئت مدیره شرکت متشکل از آقای الکساندر شوور ، آقای دکتر فابیان کرافت و آقای لئونارد برایگ دست در دست دیگر مدیران بین المللی خود داده و سعی در بسط و گسترش PERI در سطح جهان داشته اند. از 45 سال پیش تا کنون و همچنین  درآینده پیش رو هدف ما همواره ارائه بهترین محصولات و خدمات به مشتریان خود بوده است.

این شرکت با رویکرد مدیریت بین المللی  بر پایه دانش تکنولوژی روز قالب بندی و داربست و با شناخت نیازهای مشتریان و آگاهی از ویژگی های خاص هر پروژه قادر است بهترین و مناسب ترین راهکار را با رعایت کلیه موارد اعم از کنترل هزینه ها، نوع مصالح، زمان بندی پروژه و ... ارائه دهد.

همکاری حرفه ای

متخصصین ما پایبد به ارزش هایی چون انگیزه و پشتکار، قابل اعتماد بودن، مسئولیت پذیری و صداقت در کار هستند. انگیزه آنها به عنوان شریکی قابل اعتماد و صادق در جهت کسب رضایت و به موفقیت رساندن مشتریان در پروژه های خود و همچنین دانش فنی بالا و مهارت های به روز آنها در سراسر جهان منحصر به فرد است.

صداقت و اعتماد متقابل، در نظر گرفتن منافع مشتری در راستای موفقیت بیشتر او و آمادگی جهت رویارویی با مسائل پیش بینی نشده از جمله مواردی هستند که ما در PERI هر روز به عنوان ماموریت و وظیفه خود آنها را دنبال می کنیم.

کیفیت بالا و پشتیبانی کامل

ما موفقیت خود را مدیون اعتماد مشتریان هستیم بنابرین همواره می کوشیم ایمن ترین و کارآمد ترین سیستم های قالب بندی و داربست را ارائه دهیم و پشتیبانی خود را نه تنها در طی پروژه که حتی پیش از آغاز و پس از اتمام پروژه نیز ادامه دهیم.

PERI فراتر از زمان اجرای یک پروژه در کنار شماست. ما با ارائه خدمات خود پیش از شروع و پس از اتمام یک پروژه در کنار شما بوده و تا موفقیت کامل شما به تعهدات خود پایبندیم.